Med sin känsla för affärsnytta och optimala resultat skapar Per värde för
kunden och gör allt för att leverera med högsta kvalitet.

Per är en ytterst dedikerad konsult som alltid sätter kunden först och med sitt professionella
förhållningssätt gör han det som behövs för att kunna levererar med högsta kvalitet. Med sin
ambition att skapa affärsnytta för sina kunder sätter han sig in i företagets affärer och är en stark
resurs i ett team. Han inspirerar sina kollegor att utvecklas och tar rätt initiativ till det som behöver
göras. Per är modig och vågar utmana och han arbetar hårt för att skapa bästa möjliga resultat.

Per ser alltid att det går att få en bra lösning oavsett vilken storlek eller nivå det är på projektet.
Med sin flexibilitet kan han i sitt arbete med utmanande uppgifter ifrågasätta viktiga aspekter av
arbetet. Han är en både pålitlig och lyhörd senior utvecklare som man snabbt får ett förtroende för
och som håller sig ajour med teknikutvecklingen. Han arbetar ofta agilt, tar gärna en teamledarroll
och med sin känsla för affärer och resultat skapar han värde, och problem blir snabbt avhjälpta.

Läs mer på Linkedin