Martin kvalitetssäkrar sin leverans genom att se både detaljer och helhet, han är en mycket stark och kompetent lagspelare som alltid vill prestera sitt bästa.

Martin visar ett starkt engagemang och finns alltid där om någon behöver ett bollplank vid svåra uppgifter. Med sin uthållighet ger han aldrig upp utan arbetar hårt och metodiskt tills uppgiften är slutförd och den levereras med högsta kvalitet. Han inspirerar med sin vilja att alltid prestera, sin ambition att utvecklas och att bemöta människor med värme. Med sin ödmjukhet, prestigelöshet och flexibilitet kan han ta helt nya vägar när han stöter på hinder för att hitta den bästa lösningen.

Martin är mycket stark som lagspelare och han är någon man verkligen vill ha i ett team. Med sin envishet vill han få saker att fungera även på längre sikt för att då också kunna bygga vidare. Han kvalitetssäkrar genom att se både helheten och detaljerna, han är lojal och ärlig med vad som går att göra eller inte. Martin är välkomnande och utstrålar sin självklara kompetens i kontakt med kunderna, han är väldigt bra på att hitta lösningar på kniviga problem och skapar energi i teamet.

Läs mer på Linkedin