Joakim visar ett stort engagemang i allt han ger sig in på, han tar ett stort ansvar och försöker att lösa problem på allra bästa sätt. Han gräver ofta djupare än vad som krävs för att lösa de buggar som uppstår och tar initiativ till att även göra extra förbättringar. Joakim är en lugn konsult som får saker gjorda, han är lätt att samarbeta med och är i framkant i tänket att leverera nytta. Han tillför ofta värdefulla byggstenar med hög kvalitet som förenklar och gör att organisationen blir effektivare.

Med sin kapacitet att lösa problem och unika kunskaper ser Joakim nya lösningar och tillför värdefulla pusselbitar för att göra en organisation effektivare.

Joakim är en duktig och driven Java-utvecklare med unika baskunskaper. Han är pragmatisk med en förmåga att vrida och vända på problemen för att få till en lösning som passar alla parter. Joakim är metodisk och noggrann med en hög kunskapsnivå och breda erfarenheter som tillför de lösningar andra kanske inte tänker på. Han vill göra ett riktigt bra jobb, något som han också lyckas bra med, han är lojal mot uppdraget och skapar trygghet med sitt arbetssätt och inställning.

Läs mer på Linkedin