Emanuel har ett ödmjukt och kraftfullt engagemang, han är driven och vill lösa problem på det effektivaste sättet. Han har många år med framgångsrika IT-projekt internationellt bakom sig och tar snabbt en ledande roll, men är lyhörd för andras åsikter. Emanuel ger ofta allt för kunden med en bra känsla för både helhet och detaljer. Han lämnar gärna sin trygghetszon för att kunna testa nya angreppssätt med ett mer övergripande perspektiv för att projekten ska bli framgångsrika.

Med ett kraftfullt engagemang ligger Emanuel i teknisk framkant och med affärsmässighet gör han allt för kunden för att skapa optimala resultat.

Emanuel är kreativ med en känsla för design och användbarhet med den höga ambitionsnivå som smittar av sig på teamet. Han arbetar målinriktat och lyfter snabbt tecken på hinder och hjälper projektgruppen att ta tag i problemen. Med sin vilja till förbättring har Emanuel en affärsmässig syn på uppgifterna och problemen och kunden kan lita på att allt ska fungera så bra som möjligt. Han inspirerar genom att ligga i framkant med tekniska lösningar, arbetssätt och innovationer.

Läs mer på Linkedin