Oscar har ett enastående engagemang och är ett utmärkt bollplank som ser nya infallsvinklar på problemen. Han visar en ytterst professionell inställning, tar ansvar för helheten och ser till att slutresultatet håller en hög kvalitet med en maximal kundnytta. Han har en hög ambitionsnivå, är bra på att utmana sina kollegor i deras tänkande och inspirerar i det praktiska arbetet. Oscar tillför ett lugn och hjälper både kunder och kollegor att hålla fokus på vad som är viktigt i projekten.

Med sitt enastående engagemang och djupa expertis ligger Oscar i teknisk framkant, han tar ansvar för helheten och skapar maximal kundnytta.

Oscar är en extremt kunnig seniorkonsult med en djup expertis inom flera områden och är utmärkt på att bedöma risker. Det är lätt och roligt att samarbeta med Oscar, han är hjälpsam och en konsult som alltid tar med sig kundperspektivet och kvalitetsaspekter hela vägen genom sina projekt. Man bara vet att Oscar gör ett bra jobb, han bevakar tekniska trender, har en påtaglig pedagogisk talang och ligger i framkant när det gäller att se nya perspektiv och generera idéer.

Läs mer på Linkedin