Johans engagemang är bland hans starkaste egenskaper, han löser snabbt problem och vill verkligen leverera på bästa sätt. Han visar ett driv när det gäller utveckling av tjänster och med sin lojalitet och professionalism arbetar Johan hårt. Han är noga med att både kunder och kollegor ska vara nöjda efter avslutad leverans och han vill alltid göra bästa möjliga insats. Johan är bra på att sälja in visioner om digitalisering till kunder eftersom han vet att han levererar det han lovar.

Med sin känsla för IT-system, leveransförmåga och tekniska bredd har Johan bidragit till ett positivt innovationsklimat och ökat prestandan.

Johan har ett driv, han är flexibel och prestigelös med en stor kunskapstörst. Han har en stor teknisk bredd och tack vare sin goda känsla för IT-system kan han snabbt sätta sig in i obekanta situationer. Med sin vilja att förbättra kan han omstrukturera processer, han har starkt bidragit till ett positivt innovationsklimat på avdelningen och genom att göra andra bättre har han också ökat prestandan. Han är nyfiken, hjälper idéer att gro vidare och är bra på att haka på och hjälpa till.

Läs mer på Linkedin