Johan tar fullt ut ansvar för att arbetet utförs på bästa sätt och han delar gärna med sig av sina kunskaper och med sin breda tekniska kompetens sätter han sig in i komplicerade utmaningar. Han tar gärna initiativ för att förbättra och skapa verktyg som underlättar arbetet och driver på och ser till att saker blir gjorda. Med sin vilja att konstant utveckla på organisationsnivå sprider Johan gärna både kunskap och tankesätt och inspirerar sina kollegor att utvecklas och göra ett bra jobb.

Johan tar sig an komplicerade utmaningar, han ligger i framkant och kan skapa de smarta lösningarna andra inte ser.

Johan är lojal med ett positivt engagemang och professionellt förhållningssätt. Han arbetar snabbt, vill skapa bra resultat med hög kvalitet och ger alltid hundra procent. Med sin tekniska kompetens och höga produktivitet ligger Johan i framkant och hittar också de lösningar som andra inte ser. Han är analytisk, löser de svåra sakerna, vill ha utmaningar och är dedikerad till att skapa bästa möjliga resultat. Johan skapar de smarta och smidiga lösningarna och sprider energi till teamet.

Sammanställningen baseras på svar från 10 kollegor och kunder som lämnat svar anonymt i februari 2019 sammanställt av Per Frykman - Your Professional Reputation YPR AB.

Läs mer på Linkedin