Henrik visar ett stort och tydligt engagemang i sina uppdrag, han tar alltid fullt ut ansvar och är väldigt bra på att lösa problem. Han agerar alltid professionellt, arbetar effektivt under hög press, är tydlig i sin argumentation och kommer ofta med väl genomtänkta synpunkter. Med en stor bredd i sin kompetens är Henrik en driven och skicklig utvecklare som snabbt sätter sig in i nya områden.

Med sitt innovativa tankesätt är Henrik en driven, kreativ och skicklig utvecklare som vill skapa bra resultat med verklig affärsnytta.

Han är en lugn, empatisk, uthållig och tar effektivt hand om kundernas behov och önskemål. Genom sin mycket höga ambitionsnivå håller Henrik en bra servicenivå och via sitt driv arbetar han för att skapa verklig affärsnytta. Med sitt innovativa tanke- och förhållningssätt har han varit delaktig i att ta fram nya produkter, han tillför intressanta perspektiv och är målinriktad. Han arbetar metodiskt och prioriterar det avgörande för att lösa uppgiften på bästa sätt med en bra leverans. Henrik har en proaktiv inställning och med sin helhetssyn gör han spännande framtidsspaningar.

Sammanställningen baseras på svar från kollegor och kunder som lämnat svar anonymt i oktober 2018 sammanställt av Per Frykman - Your Professional Reputation YPR AB.

Läs mer på Linkedin