Eric är en känd och eftertraktad problemlösare som lägger ned själ och hjärta i allt han gör. Han är inte rädd för att ta stora och svåra beslut, vågar alltid uttrycka sin åsikt i komplicerade frågor och med ett bra omdöme kring sina beslut tar han också fullt ut ansvar för dessa. Eric är föredömligt prestigelös, han är modig, ambitiös och trygg i sig själv. Han har en resultatbaserad arbetsfilosofi med fokus på att leverera ”enkla” snarare än komplicerade processer som kostar tid och pengar.

Eric är en eftertraktad problemlösare som med en holistisk helhetssyn skapar effektiva arbetsprocesser i komplexa It-projekt.

Eric är tekniskt mycket kompetent och är en proaktiv konsult som kan pusha sina kunder till att utvecklas - han är ytterst kreativ med en stor förståelse för affärsnyttan i olika IT-projekt. Eric ställer höga krav på sig själv för att kunna bidra till det yttersta av sin förmåga och sätter en ära i att hitta de bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna. Han har en holistisk syn på webbutveckling med effektiva processer och är något av en perfektionist som ser till att ekonomi och tidsplan hålls.

Läs mer på Linkedin